Si prega di attendere qualche istante.
Stiamo caricando tutti i dati.

 
 

Rooms

Our bids meet all needs

 

Beach

Beach Service Included in the price!

Um�stnen�

Hodinu od Benátek, pouhý krok od naprostého klidu. ?ekáme na Vás!

Eraclea Mare, Zelená perla Jadranu s hojnými piniovými háji, krásnými plá�emi, moderními láze?skými za?ízením a mnoha p?íle�itostmi pro rozptýlení a exkurze do m?st a malebných p?írodních prost?edí v okolí, je v�dy d?vodem pro dovolenou v Hotelu Lory. V ka�dé ro?ní dob? je Eraclea Mare ideální metou pro pobyt na místech odpo?inku a kultury, zábavy a typických tradicí. Mezi hotely v Eraclea, se Hotel Lory liší díky své š?astné poloze: 150 metr? od plá�e, ve stínu pinií, obklopený p?íjemnou zahradou, pouhých n?kolik metr? od kypícího centra Eraclea Mare s obchody, trhem, zmrzlinárnami a lokály, kde m?�ete p?íjemn? strávit letní ve?ery (pro ty, kdo tou�í po slavné movida jesolana, je Lory mezi hotely ten nejbli�ší k Jesolu). Hotel se také nachází 300 metr? od zastávky autobusu, které jezdí do centra Eraclea, odkud jezdí lod? na letišt? do Benátek a Trevisa a na �elezni?ní nádra�í San Donà di Piave, nejbli�ší a funk?ní pro Eraclea Mare a Hotel Lory.
 Nenechte si ujít

Hotel Lory, ktery´ se nachází mezi stromy v Eraclea Mare, je ideálním r?es?ením pro víkend s prohlídkou historicky´ch me?st a ume?lecky´ch str?edisek Benátska.

Benátky, 50 km od Eraclea Mare, p?ekrásné, s nám?stím svatého Marka, Ponte di Rialto (Most ná?k?), Canal Grande, atd. Dostanete se tam po souši (autem, vlakem nebo autobusem) nebo vodní cestou p?íjemnými minitrajekty, na palub? ?lun?, které odjí�d?jí z Caorle, Jesolo a Punta Sabbioni (30 km).
Padova, 80 km, s p?ekrásnou Bazilikou svatého Antonína a historickým centrem se slavnými nám?stími.
Vicenza, 110 km, s bazilikou a Teatro Olimpico od Palladia a historickým centrem, které pat?í do kulturního d?dictví lidstva (Unesco).
Treviso, rozkošné st?edov?ké m?sto, s Piazza dei Signori, Loggia dei Cavalieri a d?le�itými výstavami mezinárodního v?hlasu v Casa dei Carraresi.
Caorle, 10 km, námo?ní m?ste?ko s krásným románským kostelem a originální kruhovou zvonicí.
Concordia Saggitaria a Portogruaro, 35 km, ?ímského p?vodu s krásnými st?edov?kými centry a tisíc let starou Abbazia di Summaga.
 

JAK SE K NÁM DOSTANETE

LETECKY
Letišt? v blízkosti Hotelu Lory v Eraclea Mare jsou dv?: letišt? v Benátkách, 45 km a Trevisu, 53 km. Z obou se do Hotelu Lory dostanete jednoduše v ka�dém ro?ním období díky skv?lému spojení autobusy ATVO p?ímými linkami do Eraclea Mare nebo s p?estupem v San Donà di Piave. Zastávka autobusu se nachází 300 metr? od hotelu.

VLAKEM
Ze všech sm?r? p?ijedete do San Donà di Piave (linka Benátky - Terst) a budete pokra?ovat autobusy linek ATVO do Eraclea Mare. Zastávka autobusu se nachází 300 metr? od hotelu.

AUTEM
Z dálnice A4 (Mestre – Terst), sjezd v Noventa di Piave / San Donà. Na sjezdu z dálnice pokra?uje ve sm?ru Eraclea Mare, který je dob?e zna?ený silni?ními ukazateli. Po p?l hodin? dojedete do Eraclea Mare po dlouhé ulici via Cristoforo Colombo; vje?te na kruhový objezd a pokra?ujte rovn? sm?rem do via Pioppi a dr�te se vlevo a odbo?te do via Dancalia, po 500 metrech odbo?te doprava do via Lecci: první ulice, kterou p?ejedete je via Aceri. Jste na míst?, Hotel Lory je v ?ísle 9.

Booking Online

Chceš zjistit okamit? ceny, volná místa anebo si p?eješ zamluvit okamit? tím, e si zaplatíš p?ímo tv?j pokoj? Pouij náš systém zamluvení on-line , který je jednoduchý a bezpe?ný

Hotel Lory

Via degli Aceri, 9
30020 Eraclea Mare (VE)
- ITALY -
Tel. +39.0421.66006
Email: info@loryhotel.com

Where we are

HOTEL LORY Via degl ..

Continua
Eraclea Mare

Eraclea Mare, Venice ..

Continua
Fotogallery

Le immagini del nostro residence

Continua