Si prega di attendere qualche istante.
Stiamo caricando tutti i dati.

 
 

Rooms

Our bids meet all needs

 

Beach

Beach Service Included in the price!

Home »  Sluby

Sluby

Vše co si p?ejete od hotelu pro strávení klidné dovolené

Hotel Lory v Eraclea Mare je hotel s rodinným vedením a jako rodina se snaíme uspokojit veškeré touhy našich host?. Hotel má 3 hv?zdi?ky a je o n?j pe?ováno ve všech ohledech: od spole?ných prostor a po za?ízení, od menu v restauraci a po p?ijetí. Atmosféra je vdy srde?ná a naši hosté mají k dispozici na recepci informace pro co nejlepší proití dovolené. Krom? pláe jsou k dispozici programy a exkurze do piniového háje a okolí Eracle Mare, které lze absolvovat na kole, projí?ky na koni po plái, projí?ky lodí po ?ece po lagun?, výlety do Benátek a um?leckých m?st, nákupy typických výrobk? z dílen a výroben.

V zahrad? ve stínu strom? a besídky m?ete posnídat a m?ete zde z?stat a ?íst si, hrát karty nebo si povídat v naprostém klidu. Pro ty, kdo se rad?ji dívají na televizi, je k dispozici velký sál vedle baru. Restaurace kadý den nabízí odlišné menu s výb?rem t?í p?edkrm? a t?i hlavních chod?. Kuchyn? nabízí i typická jídla Benátska z masa a ryb a pro ty, kdo mají zvláštní p?ání, se sta?í obrátit na kuchyni. Maminky mají p?ístup do kuchyn?, aby si mohli p?ipravit jídlo pro své nejmenší.

Za hotelem se nachází parkovišt? stín?né stromy, stojan na kola a také zav?ená gará, ve které m?ete uskladnit kola. Sta?í projít silnici a hned jste v piniovém háji, stovky metr? stínu strom? a dorazíte k mo?i, kde se nachází soukromá plá Hotelu Lory s lehátky a slune?níky. Bar je otevr?eny´ vz?dy, at? jiz? máte chut? na kávu, nápoj c?i zmrzlinu. WI-FI Free in Hotel.

Booking Online

Chceš zjistit okamit? ceny, volná místa anebo si p?eješ zamluvit okamit? tím, e si zaplatíš p?ímo tv?j pokoj? Pouij náš systém zamluvení on-line , který je jednoduchý a bezpe?ný

Hotel Lory

Via degli Aceri, 9
30020 Eraclea Mare (VE)
- ITALY -
Tel. +39.0421.66006
Email: info@loryhotel.com

Where we are

HOTEL LORY Via degl ..

Continua
Eraclea Mare

Eraclea Mare, Venice ..

Continua
Fotogallery

Le immagini del nostro residence

Continua